1. influens

  influens, inflytande, påverkan; i fysiken detsamma som elektrostatisk induktion, se induktion.
 2. influensa

  influensa, infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus.
 3. influens

  influen´s subst. ~en ~er ORDLED: in-flu-ens-en
  Svensk ordbok
 4. influenslinje

  influenslinje, kurva (funktion) som visar ”verkan” av en rörlig, koncentrerad last på en balk.
 5. influensmaskin

  influensmaskin, en sorts elektricitetsmaskin.
 6. influensstorhet

  influensstorhet, storhet som inte är mål för mätning men som kan påverka mätstorhetsvärde eller mätdons visning, exempelvis omgivningstemperatur vid längdmätning.
 7. influensmaskin

  influen`smaskin subst. ~en ~er ORDLED: in-flu-ens--mask-in-en
  Svensk ordbok
 8. influensa

  influen`sa subst. ~n influensor ORDLED: in-flu-ens-an
  Svensk ordbok
 9. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 10. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.