1. ingalunda

  ing`alunda adv. ORDLED: inga--lunda
  Svensk ordbok
 2. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 3. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.
 4. spindlar

  spindlar, egentliga spindlar, Araneae (ibland Araneida), ordning spindeldjur med ca 35 000 kända arter, varav ca 710 i Sverige.
 5. Anne Brontë

  Brontë, Anne, 1820–49, brittisk författare; jämför släktartikel Brontë.
 6. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 7. Erik Gustaf Geijer

  Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.
 8. Marcel Proust

  Proust, Marcel, född 10 juli 1871, död 18 november 1922, fransk författare.

 9. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 10. undermedvetet

  undermedvetet, det undermedvetna.