1. ingrediensförteckning

  ingrediensförteckning, tidigare innehållsdeklaration, förteckning på livsmedelsförpackning där samtliga ingående ingredienser som använts vid tillverkningen eller beredningen av livsmedlet listas i fallande storleksordning efter vikt.
 2. ingrediens

  ingredien´s subst. ~en ~er ORDLED: in-gredi-ens-en
  Svensk ordbok
 3. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 4. katharsis

  katharsis, katarsis, inom psykoterapi utlösning av uppdämd psykisk energi, avreaktion.
 5. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 6. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 7. energidryck

  energidryck, smaksatt dryck ofta, innehållande koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

 8. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.
 9. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 10. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.