1. inledning

  in`ledning subst. ~en ~ar ORDLED: in--led-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 3. Vasatiden

  Vasatiden, period i svensk historia, inledd med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutad med Kristinas abdikation 1654.
 4. Magna Charta

  Magna Charta, egentligen Magna Carta, engelskt härskarfördrag från 1215 som försvarade högadeln mot kungamakten, ett av medeltidens mest berömda och omdiskuterade dokument.

 5. röda khmererna

  röda khmererna, franska Khmers rouges, kommunistisk gerillarörelse i Kambodja, vid makten 1975–79.

 6. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 7. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 8. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 9. inledningsvis

  in`ledningsvis adv. ORDLED: in--led-nings-vis
  Svensk ordbok
 10. Vichyregimen

  Vichyregimen, benämning på den politiska regimen i Frankrike under den tyska ockupationen 1940–44.