1. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.

 2. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.

 3. insekticider

  insekticider, insektsdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av insekter.
 4. insertion

  insertion, inom genetiken term för kromosomrubbning som innebär att ett kromosomsegment flyttas från sin normala position och skjuts in på felaktig plats i samma eller i en annan kromosom.
 5. inselberg

  inselberg (ty., ’öberg’, ’ensamstående berg’), isolerat berg på slättytor, vanligast förekommande inom de torra till halvtorra tropikerna.

 6. insektsbekämpning

  insektsbekämpning kan vara förebyggande, odlingsteknisk, mekanisk, biologisk, fysikalisk, kemisk eller integrerad.
 7. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 8. insegel

  insegel (fornsv. insighel ( insighle), av insighla, av medeltidslat. insigillo ’försegla’, av in- och sigill), ett ålderdomligt uttryck (t.ex. förekommande i Bibeln) för ett si­gill­tryck, som har till uppgift att hålla ett dokument obrutet respektive att stadfästa en officiell handling.
 9. insektsätande växter

  insektsätande växter är växter som fångar och äter insekter och andra smådjur.
 10. insektsätare

  insektsätare, insektivor, varje organism som äter insekter.