1. insikt

  insikt, term som ofta används inom psykologin för att beteckna en plötslig tankemässig omstrukturering, vilken innebär att man direkt förstår hur ett problem skall lösas.
 2. insikt

  in`sikt subst. ~en ~er ORDLED: in--sikt-en
  Svensk ordbok
 3. insiktsterapi

  insiktsterapi, psykoterapi som syftar till att öka patientens kunskap om dennas egna omedvetna psykiska processer.
 4. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 5. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 6. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.

 7. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen är en del av de fyra ädla sanningarna inom den buddistiska läran.
 8. heliocentrisk världsbild

  heliocentrisk världsbild innebär att jorden och övriga himlakroppar tänks röra sig kring solen, vilken uppfattas som universums orörliga medelpunkt.
 9. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 10. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).