1. hemma

  1hemm`a adv.
  Svensk ordbok
 2. hemma

  2hemm`a adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. hemman

  hemman, äldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i kronans jordeböcker med visst mantalsvärde.
 4. jultomten

  jultomten, det svenska namnet på den med julklappsseden förknippade gestalt som är det moderna sekulariserade västerländska julfirandets främsta symbol.
 5. metafor

  metafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man använder ett bildligt uttryck för att säga något.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 7. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 8. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 9. höra hemma

  höra hemm`a verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de hemma SUBST.: hemmahörande
  Svensk ordbok
 10. Bertolt (Bert) Brecht

  Brecht, Bertolt (Bert), född 10 februari 1898, död 14 augusti 1956, tysk lyriker, dramatiker och regissör, ett av de största namnen inom 1900-talets teater.