1. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 2. sned

  1sned adj. snett
  Svensk ordbok
 3. kartprojektioner

  kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.
 4. snedläge

  snedläge, förlossningsterm som anger att ett foster ligger snett i livmodern, dvs. med huvudet eller sätet till höger eller vänster ovanför bäckeningången.
 5. Downs syndrom

  Downs syndrom, DS, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning.

 6. lins

  lins är ett stycke buktigt glas som bryter (”kröker”) ljusets strålar.
 7. utvecklingsekonomi

  utvecklingsekonomi, inriktning inom nationalekonomin som studerar orsakerna till att vissa länder utvecklas medan andra inte gör det.
 8. Qatar

  Qatar är ett land som ligger på Arabiska halvön.

 9. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 10. hallucination

  hallucination, upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning.