1. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 2. intimkirurgi

  intimkirurgi, samlingsbenämning på kirurgiska ingrepp som utförs på könsorgan utan att medicinsk indikation föreligger.

 3. intima

  intima, tunica intima, anatomisk term för innersta skiktet i blodkärlsväggen.
 4. intimism

  intimism, konstriktning, se intimisterna.
 5. intim

  inti´m adj. ~t ORDLED: int-im
  Svensk ordbok
 6. Intima teatern

  Intima teatern, experimentteater vid Norra Bantorget i Stockholm, grundad 1907 av August Strindberg och August Falck.
 7. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 8. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 9. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 10. intimist

  intimis´t subst. ~en ~er ORDLED: int-im-ist-en
  Svensk ordbok