1. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 2. investera

  investe´ra verb ~de ~t ORDLED: in-vest-er-ar SUBST.: investerande, investering
  Svensk ordbok
 3. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 4. investerare

  investerare [-e`rare äv. -e´rare] subst. ~n äv. investerarn, plur. ~, best. plur. investerarna ORDLED: in-vest-er-ar-en
  Svensk ordbok
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. avkastning

  avkastning, utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader, uttryckt i kronor eller i procent av t.ex. det ursprungliga värdet.
 7. investering

  investering, i vid mening någon form av uppoffring för att senare få inkomster eller andra fördelar.
 8. East India Company

  East India Company, EIC, brittiskt handelskompani, grundat år 1600, som efter hand erövrade större delen av den indiska subkontinenten och administrerade den till 1858.

 9. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 10. Ungern

  Ungern är ett land i mellersta Europa.