1. irrelevant

  irrelevant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: ir-re-lev-ant
  Svensk ordbok
 2. islamisk rätt

  islamisk rätt, sharia, ett på islam grundat religiöst regelsystem, som av ett antal stater med muslimsk befolkning i större eller mindre utsträckning har upphöjts till gällande nationell rätt.
 3. Yasir Arafat

  Arafat, Yasir, arabiska Yāsir Arafāt, egentligen Raḥmān ˙Abd ar-Ra˙uf al-Qudwa eller Abu Ammar, född 24 augusti 1929, död 11 november 2004, palestinsk politiker, ordförande i befrielseorganisationen PLO från 1969.

 4. fria associationer

  fria associationer, psykologisk metod använd för diagnostiska och terapeutiska syften (jämför association).
 5. överslagshandling

  överslagshandling, till synes helt irrelevant beteende som ofta utförs av djur som kommer i en konfliktsituation där två beteenden som motverkar varandra är aktiverade samtidigt (t.ex. flykt och anfall).
 6. tecken

  tecken, till vardags och ofta i filosofin en företeelse som ”står för” en annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); i lingvistik och semiotik däremot en enhet av uttryck och innehåll (ljudet och dess innebörd).
 7. négritude

  négritude, franskspråkig litterär rörelse som uppstod bland svarta studenter i 1930-talets Paris.
 8. Sandel, Michael

  Sandel, Michael, född 5 mars 1953, amerikansk politisk filosof, sedan 1980 professor vid Harvard University.
 9. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 10. Chrysippos

  Chrysippos, född ca 280, död ca 205 f.Kr., grekisk filosof av den stoiska skolan, från 232/1 skolans ledare.