1. Jaggernaut

    Jaggernaut, europeiserad form av Jagannatha, ett av guden Vishnus namn.
  2. jaggernaut

    jagg´ernaut subst. ~en ~ar ORDLED: jagger--naut-en
    Svensk ordbok
  3. Jagannatha

    Jagannatha (sanskrit ’världens herre’), regional namnform för den hinduiske guden Vishnu eller Krishna, framför allt använd i de indiska delstaterna Orissa och Västbengalen.