1. jordskalv

  jordskalv, detsamma som jordbävning.
 2. jordskalv

  jo`rdskalv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jord--skalv-et
  Svensk ordbok
 3. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 4. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 5. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.
 6. Marocko

  Marocko är ett land i Afrika.

 7. irrbloss

  irrbloss, ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr terräng.
 8. El Salvador

  El Salvador är ett land i Centralamerika.

 9. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 10. fasta jordens fysik

  fasta jordens fysik, den gren av geofysiken inom vilken man, genom studier av fysikaliska egenskaper, tillstånd och processer i jordens inre, försöker klarlägga jordklotets inre uppbyggnad och utveckling.