1. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.

 2. justitieombudsman

  justitieombudsman, JO, titeln för envar av riksdagens ombudsmän.
 3. Justinianus I

  Justinianus I, ursprungligen Flavius Petrus Sabbatius, född ca 482, död 14 november 565, östromersk kejsare från 527.
 4. Justitia

  Justitia (latin Iustitia ’rätt’, ’rättfärdighet’), personifikation av rättvisan, ofta avbildad som en kvinna med ögonbindel (symboliserande opartiskhet), vågskålar (rättslig prövning) och svärd (exekutivmakt).

 5. justitiemord

  justitiemord, egentligen avrättning av oskyldig person som dömts till döden genom misstag, felbedömning eller medvetet orättfärdig handling av rättskipande myndighet.
 6. justitieutskottet

  justitieutskottet, JuU, sedan 1971 ett av riksdagens utskott.
 7. Justitiekanslern

  Justitiekanslern, JK, regeringens högste ombudsman.

 8. Justin Bieber

  Bieber, Justin, född 1994, kanadensisk sångare.
 9. Justitierevisionen

  Justitierevisionen, benämning från Karl  XI:s tid på den del av det kungliga rådet som handlade justitieärendena.
 10. Justin Trudeau

  Trudeau, Justin, född 1971, kanadensisk politiker (liberal), premiärminister sedan 2015.