1. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 2. potentiometer

  potentiometer är en elektrisk anordning i form av en justerbar spänningsdelare.
 3. anslagsvinkel

  anslagsvinkel, verktyg för mätning av räta vinklar. 

 4. nyckel

  nyckel är ett verktyg som används för att rotera ett fästelement. 

 5. stilgjutning

  stilgjutning, teknik för att framställa typer (stil) av metall för tryckning i högtryck.
 6. svarv

  svarv är en maskin för att skära och forma roterande föremål. 

 7. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 8. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 9. justera

  justera [ʃyste´ra äv. ʃuste´ra] verb ~de ~t ORDLED: just-er-ar SUBST.: justerande, justering
  Svensk ordbok