1. kabinett

  kabinett, den enklaste sorten av prädikatsvinerna.
 2. kabinett

  kabinett, ministär eller regering, ibland den inre kretsen i en regering, jämför kabinettet.
 3. kabinett

  kabinett, litet rum; i äldre språkbruk även toalett, avträde.
 4. kabinett

  kabinett, skåp, schatull eller sekretär; jämför kabinettskåp.
 5. kabinettsfråga

  kabinettsfråga, politisk term: då en regering förklarar att den avgår om den inte får igenom ett visst beslut i parlamentet, har den ställt kabinettsfråga.
 6. kabinettet

  kabinettet, den inre kretsen av den brittiska ministären.
 7. kabinettsfotografi

  kabinettsfotografi, foto med bildformat (ca 12 × 16,5 cm), vanligt från 1860-talet fram till mitten av 1910-talet.
 8. kabinett

  kabinett´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kab-in-ett-et
  Svensk ordbok
 9. inre kabinett

  inre kabinett, den inre cirkel av mer inflytelserika regeringsmedlemmar som ofta uppstår i en regering och som är regeringens politiska ledningsgrupp.
 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.