1. kammare

  kammare, avdelning i en folkrepresentation, till exempel i Sverige under tvåkammarsystemets tid (första kammaren, andra kammaren).
 2. kammare

  kammare, benämning på vissa hålrum i kroppsorgan, t.ex. hjärtats högra och vänstra kammare (se hjärta) och ögats främre och bakre kammare (se öga).
 3. kammare

  kammare, myndighet som förvaltar pengar eller egendom, t.ex. drätselkammare, förmyndarkammare; jämför Kammarkollegiet.
 4. kammare

  kammare, mindre rum.
 5. kammare

  kamm`are subst. ~n äv. kammarn, plur. kamrar el. ~, best. plur. kamrarna ORDLED: kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. Wilson-kammare

  Wilson-kammare, anordning för detektion av joniserande partiklar, se dimkammare.
 8. fuktig kammare

  fuktig kammare, anordning som skyddar biologiska vävnader mot intorkning.
 9. första kammaren

  första kammaren, den indirekt valda delen av det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.
 10. andra kammaren

  andra kammaren, den direktvalda kammaren i det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.