1. kanna

  kanna, gammalt svenskt volymmått för såväl våta som torra varor.
 2. kannada

  kannada, kannaḍa eller kannaṭa (sanskrit karnāṇa), även kanaresiska (efter den tidigare engelska benämningen på språket canarese), ett av de större syddravidiska språken.
 3. kanna

  kann`a subst. ~n kannor ORDLED: kann-an
  Svensk ordbok
 4. Kungens kanna

  Kungens kanna, tennisturnering spelad inomhus, ursprungligen enligt handikappsystem.
 5. kannaväxter

  kannaväxter, Cannaceae , familj enhjärtbladiga växter med ett släkte; se kannor.
 6. kannor

  kannor, Canna, släkte kannaväxter med ca 30 arter fleråriga örter hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter i Centralamerika och Västindien.
 7. volymmått

  volymmått är måttenheter som vi använder för att tala om hur mycket man har av till exempel en vätska eller hur stor plats en sak tar. De kallades förr rymdmått.
 8. Peter Handke

  Handke, Peter, född 6 december 1942, österrikisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2019.

 9. kanal

  kanal, konstgjord vattenväg för fartyg (sjöfarts- eller trafikkanal), för vatten till eller från ett kraftverk (kraftverkskanal) eller för torrläggning eller bevattning (dränerings- respektive bevattningskanal).
 10. böhmiskt glas

  böhmiskt glas har framställts i främst norra Böhmen i nuvarande Tjeckien.