1. kapabel

  kapa´bel adj. ~t kapabla ORDLED: kap-abel
  Svensk ordbok
 2. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 3. Alan M. Turing

  Turing, Alan Mathison, född 23 juni 1912, död 7 juni 1954, brittisk matematiker och logiker.
 4. samtycke

  samtycke, inom straffrätten och skadeståndsrätten ett förhållande som kan befria från ansvar.

 5. livslångt lärande

  livslångt lärande, pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid.
 6. könsmognad

  könsmognad, process då en ung och outvecklad individ blir kapabel till fortplantning.
 7. Sanya Richards-Ross

  Richards-Ross, Sanya, född 1985 i Jamaica, amerikansk sprinterlöpare.

 8. Alisjer Usmanov

  Usmanov, Alisjer, född 1953 i Uzbekistan, rysk affärsman.
 9. Allyson Felix

  Felix, Allyson, född 1985, amerikansk sprinterlöpare.

 10. Anders (”Lillen”) Eklund

  Eklund, Anders ( ”Lillen”), 1957–2010, boxare.