1. klen

  klen adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. klenvirke

  klenvirke, skogsvirke av klenare mått än avtalat minimimått för massaved.
 3. klentimmer

  klentimmer, sågtimmer av klenare diameter, vanligen understigande 15 cm i topp.
 4. klenät

  klenät, flottyrkokt bakverk.
 5. klensmide

  klensmide, mindre föremål av järn och stål, tillverkade genom smidning.
 6. Stegosaurus

  Stegosaurus, släkte dinosaurier i ordningen stegosaurier som levde under yngre jura (för ca 156–146 miljoner år sedan) och har hittats främst i västra Nordamerika.

 7. litotes

  litotes, stilistisk figur som förstärker uttrycket genom att, skenbart, försvaga det, ofta med en negation, t.ex. ”inte illa” i stället för ”bra”, ”inte dum” i stället för ”klyftig” (jämför ironi).
 8. klena

  kle`na verb ~de ~t ORDLED: klen-ar SUBST.: klenande, klening
  Svensk ordbok
 9. klensmed

  kle`nsmed subst. ~en ~er ORDLED: klen--smed-en
  Svensk ordbok
 10. klentro

  kle`ntro subst. ~n ORDLED: klen--tron
  Svensk ordbok