1. klibbig

  klibb`ig adj. ~t ORDLED: klibb-ig
  Svensk ordbok
 2. spindlar

  spindlar, egentliga spindlar, Araneae (ibland Araneida), ordning spindeldjur med ca 35 000 kända arter, varav ca 710 i Sverige.
 3. tropiskt regnskogsklimat

  tropiskt regnskogsklimat är ett klimat där det är mycket varmt och fuktigt hela året.
 4. ris

  ris, Oryza, släkte gräs som omfattar 18 arter och förekommer i tropikerna.

 5. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 6. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.

 7. frö

  frö, fortplantningskropp hos fröväxterna (fanerogamerna).

 8. kubmaneter

  kubmaneter, Cubozoa, klass nässeldjur med ca 40 kända arter i tropiska och subtropiska, främst kustnära, relativt grunda vatten.

 9. viskositet

  viskositet, seghet, egenskap hos fluider, dvs. vätskor och gaser, som beror av den inre friktionen.
 10. steklar

  steklar är en ordning insekter som finns i hela världen.