1. klimax

  klimax är höjdpunkten i en stegring.
 2. klimax

  klimax, växtsamhälle eller ekosystem som bildar ett stabilt slutstadium.
 3. klimax

  kli´max subst. ~en ~ar ORDLED: klim-ax-en
  Svensk ordbok
 4. klimaxskog

  klimaxskog, i geologiska sammanhang den stabila skogstyp som dominerar under den varmaste delen av en mellanistid i ett visst område.
 5. ekologisk succession

  ekologisk succession, förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter ett tidigare.

 6. karneval

  karneval, ursprungligen benämning på tiden före fastan (trettondag jul–askonsdag), sedermera de tre till åtta dagarna före askonsdagen, motsvarande fastlagen.
 7. hugenotter

  hugenotter, benämning på protestanterna i Frankrike (från ca 1550).
 8. antiklimax

  antiklimax, övergång från ett starkare uttryck till ett svagare; matt upplösning på gradvis ökade förväntningar, ”västgötaklimax”, t.ex. ”Det är härligt i himmelen, det är ljuvligt, ja, det är trevligt”.
 9. Georgij Zjukov

  Zjukov, Georgij, 1896–1974, sovjetisk militär, marskalk av Sovjetunionen 1943.
 10. allargando

  allargando, musikalisk tempo- och föredragsbeteckning: tempot skall vid en annalkande klimax i musiken avta, vanligen i kombination med crescendo.