1. klyfta

  2klyf`ta verb ~de ~t ORDLED: klyft-ar SUBST.: klyftande, klyftning
  Svensk ordbok
 2. klyfta

  1klyf`ta subst. ~n klyftor ORDLED: klyft-an
  Svensk ordbok
 3. Klyftamon

  Klyftamon, stenigt och blockigt urbergsområde väster om Billingen i Västergötland, där stora hällar med gnejs blivit kalspolade i samband med Baltiska issjöns dränering (”tappning”) mot Västerhavet.
 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. klyfta sig

  klyf`ta sig verb klyftade klyftat ORDLED: klyft-ar SUBST.: klyftande, klyftning
  Svensk ordbok
 6. oxidation

  oxidation är en kemisk reaktion där ett ämne avger en eller flera elektroner.

 7. pluralistiskt samhälle

  pluralistiskt samhälle, term som allmänt avser självständiga nationer med etniska, religiösa, ras- eller klassmässiga eller språkliga klyftor.
 8. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.
 9. Carolina Klüft

  Klüft, Carolina, född 1983, friidrottare (mångkamp, längdhopp).

 10. exotifiering

  exotifiering, sociala processer vilka tillskriver andra människor egenskaper av att vara spännande och exotiska på ett positivt sätt.