1. klyftig

  klyf`tig adj. ~t ORDLED: klyft-ig
  Svensk ordbok
 2. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 3. klyftighet

  klyf`tighet subst. ~en ~er ORDLED: klyft-ig-het-en
  Svensk ordbok
 4. litotes

  litotes, stilistisk figur som förstärker uttrycket genom att, skenbart, försvaga det, ofta med en negation, t.ex. ”inte illa” i stället för ”bra”, ”inte dum” i stället för ”klyftig” (jämför ironi).
 5. Carolina Klüft

  Klüft, Carolina, född 1983, friidrottare (mångkamp, längdhopp).

 6. apelsin

  apelsin är en växtart som är släkt med citron.
 7. populärmusik

  populärmusik, musikalisk genrebeteckning.
 8. exotifiering

  exotifiering, sociala processer vilka tillskriver andra människor egenskaper av att vara spännande och exotiska på ett positivt sätt. 

 9. pluralistiskt samhälle

  pluralistiskt samhälle, term som allmänt avser självständiga nationer med etniska, religiösa, ras- eller klassmässiga eller språkliga klyftor.
 10. oxidation

  oxidation är en kemisk reaktion där ett ämne avger en eller flera elektroner.