1. kock

  kock, person som lagar mat, vanligen i storkök.
 2. kocker

  kocker (nylat. cocci, pluralis av coccus, av grekiska kokkos ’frö’ (bl.a. senapskorn) beroende på den yttre likheten), benämning på kulformiga bakterier.
 3. Karin Kock

  Kock, Karin, 1891–1976, nationalekonom och politiker, statsråd 1947–50, överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån 1950–57.
 4. Robert Koch

  Koch, Robert, 1843–1910, tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien vid Berlins universitet från 1885.
 5. Jørgen Kock

  Kock, Jørgen, 1487–1556, borgmästare och myntmästare i Malmö, född sannolikt i Westfalen.
 6. Ilse Koch

  Koch, Ilse, 1906–67, tysk lägerövervakare i Buchenwald.
 7. Rudolf (”Putte”) Kock

  Kock, Rudolf ( ”Putte”), 1901–79, boll- och bridgespelare, idrottsledare och TV-kommentator.
 8. Årets kock

  Årets kock, matlagningstävling arrangerad sedan 1983 av branschorganisationen Svensk Mjölk i samarbete med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Gastronomiska Akademien.

 9. Mogens Koch

  Koch, Mogens, 1898–1992, dansk arkitekt och möbelformgivare, professor i arkitektur vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1950–68, sonsons son till Jørgen Hansen Koch.
 10. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.