1. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 2. kollateral

  kollateral, collateralis, inom medicinen term för något som befinner sig vid sidan om.
 3. kollaps

  kollaps, blodtrycksfall med yrsel och ofta svimning, t.ex. vid hjärtrytmrubbning eller annan cirkulationsstörning ( vaso-vagal reaktion).
 4. kolla

  kolla [kål`a] verb ~de ~t ORDLED: koll-ar SUBST.: kollande, kollning; koll
  Svensk ordbok
 5. kollationering

  kollationering, detsamma som kollation.
 6. kollateral

  kollateral, term använd om ledningssträng i växtstjälk, stam eller blad som har floem utåt (respektive mot bladets abaxiala sida) och xylem in mot organets mitt (respektive bladets adaxiala sida).
 7. kollapsstruktur

  kollapsstruktur, struktur i marken eller i berggrunden som uppkommit genom att hålrum som bildats naturligt eller på konstgjord väg förorsakat kollaps eller ras av ovanförliggande delar av marken eller berggrunden.
 8. kollaps

  kollaps, i bergtekniken en nedsjunkning eller instörtning till följd av att underliggande material försvagats eller avlägsnats.
 9. kollaps

  kollaps. I geologin instörtning till följd av att underliggande berg avlägsnats.
 10. kollaps

  kollaps, krisreaktion, plötslig, stark, psykisk reaktion, ”nervöst sammanbrott”.