1. komplett

  komplett är detsamma som fullständig.
 2. komplett

  komplett´ adj., neutr. ~ ORDLED: kom-plett
  Svensk ordbok
 3. Lucy

  Lucy, ett cirka 3 miljoner år gammalt skelett av en individ av hominidarten Australopithecus afarensis, funnet av Donald Johanson ( född 1943) i Hadar i nordöstra Etiopien 1974.

 4. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 5. kompletteringspension

  kompletteringspension, förr en vanlig benämning på den tjänstepension som för stats- och kommunalanställda kompletterade den allmänna pensionen.
 6. kompletteringsproposition

  kompletteringsproposition, tidigare en proposition till riksdagen med förslag om reviderad finansplan och slutlig reglering av statsutgifterna för påföljande budgetår, det vill säga en kompletterande budgetproposition.
 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 9. Tyrannosaurus

  Tyrannosaurus, ett släkte rovdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 67–66 miljoner år sedan) i västra USA och Kanada.

 10. kärnvapen

  kärnvapen, vapen i vilka förstörelseenergin frigörs genom reaktioner mellan atomkärnor.