1. konflikt

  konflikt, motsättning som kräver lösning.
 2. konfliktteori

  konfliktteori systematiserar tankar och föreställningar om konflikter och konfliktlösning från olika vetenskaper.
 3. konfliktresurs

  konfliktresurs, naturresurs som utvinns i ett konfliktområde.

 4. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 5. nord–syd-konflikten

  nord–syd-konflikten, benämning på den konflikt som finns mellan rika och fattiga stater om fördelning av makt och resurser.
 6. konflikt

  konflik´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-flikt-en
  Svensk ordbok
 7. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 8. Ukrainakonflikten

  Ukrainakonflikten, Ukrainakrigetpolitisk och militär konflikt mellan Ukraina och Ryssland som inleddes 2014. 

 9. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 10. samhällsfarlig konflikt

  samhällsfarlig konflikt, konflikt på arbetsmarknaden som hotar samhällsviktiga funktioner.