1. konkurrerande forum

  konkurrerande forum, sådan domstol som är behörig att ta upp ett visst mål till prövning trots att annan domstol utgör allmänt forum för målet i fråga.
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 3. konkurrera

  konkurrera, tävlan eller rivalitet mellan individer eller företag, t.ex. om en kundkrets.
 4. hegemoni

  hegemoni, ledarställning.
 5. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 6. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 7. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 8. konkurrens

  konkurrens är när individer eller arter tävlar om föda och andra livsviktiga resurser.
 9. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 10. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).