1. Avogadros konstant

  Avogadros konstant, fundamental konstant inom fysiken, betecknad NA.

 2. Plancks konstant

  Plancks konstant, vanligen betecknad med h, en av naturens fundamentalkonstanter, vilken styr energins kvantisering (se kvantfysik).
 3. Konstantin den store

  Konstantin den store, Konstantin I (Flavius Valerius Constantinus), född troligen 272 eller 273, död 22 maj 337 e.Kr., romersk kejsare, son till Constantius I och Helena.
 4. konstant

  konstant, oföränderlig; storhet som inte förändras.
 5. Michaelis–Menten-konstant

  Michaelis–Menten-konstant, betecknad KM, storhet som anger den substratkoncentration vid vilken halva den maximala hastigheten uppnås vid en enzymkatalyserad reaktion.
 6. konstant

  konstant, oföränderlig; något oföränderligt. Som växtekologisk term, se konstans.
 7. Rydbergs konstant

  Rydbergs konstant, R, konstant som ingår i den formel för vissa atomers spektra som uppställdes av Janne Rydberg.
 8. Boltzmanns konstant

  Boltzmanns konstant, fundamental konstant inom fysiken, betecknad k.
 9. Konstantinopel

  Konstantinopel, benämning på det av Konstantin den store utökade Byzantion, ursprungligen kallat Roma Nova eller Nea Roma (’Nya Rom’).

 10. Konstantin II

  Konstantin II, 1940–2023, kung av Grekland 1964–74, son till Paul I och Frederika.