1. konst

  konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.
 2. grekisk konst

  grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst).
 3. konstig

  konstig [kån`st-] adj. ~t ORDLED: konst-ig
  Svensk ordbok
 4. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 5. romersk konst

  romersk konst, konsten i antikens Rom och i det romerska riket.
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.

 7. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 8. upplysningen

  upplysningen är namnet på en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet.
 9. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.

 10. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.