1. konsument

  konsument, inom biologi, se konsumtion.
 2. konsument

  konsument, slutlig användare av varor och tjänster.
 3. konsumentköplagen

  konsumentköplagen lag som utgör ett viktigt inslag i skyddet för den som huvudsakligen för enskilt ändamål avtalar med en näringsidkare om konsumentköp.
 4. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.

 5. konsumenträtt

  konsumenträtt, sammanfattande benämning på det rättsområde som avser förhållandet mellan näringsidkare och personer som huvudsakligen för enskilt ändamål ( konsumenter) avtalar med näringsidkare om köp av produkter eller beställning av tjänster.
 6. konsumenttjänstlagen

  konsumenttjänstlagen lag med skyddsbestämmelser för den som med en näringsidkare avtalar om tjänst avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål.
 7. Konsumentverket

  Konsumentverket, KOV, Karlstad, statlig myndighet med uppgift att ta till vara konsumenternas intressen.

 8. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 9. Konsumentombudsmannen

  Konsumentombudsmannen, KO, sedan 1976 chef för Konsumentverket.
 10. konsumentöverskott

  konsumentöverskott, inom nationalekonomin skillnaden mellan det en person maximalt är villig att betala för en efterfrågad kvantitet av en vara eller tjänst och det han eller hon måste betala för denna kvantitet.