1. kontrollera

  kontrolle´ra verb ~de ~t ORDLED: kont-roll-er-ar SUBST.: kontrollerande, kontrollering; kontroll
  Svensk ordbok
 2. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 3. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. kontrollerat luftrum

  kontrollerat luftrum, avgränsat luftrum i vilket flygkontrolltjänst utövas och där både civila och militära flygplan har att följa flygledares anvisningar om t.ex. kurser, höjder och separationer.
 6. kontrollerad atmosfär

  kontrollerad atmosfär, användning av modifierad atmosfär, t.ex. vid lagring av livsmedel, på sådant sätt (genomblåsning, absorption etc.) att gassammansättningen hindras från att ändra sig.
 7. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 8. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 9. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 10. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.