1. kontrollerad atmosfär

  kontrollerad atmosfär, användning av modifierad atmosfär, t.ex. vid lagring av livsmedel, på sådant sätt (genomblåsning, absorption etc.) att gassammansättningen hindras från att ändra sig.
 2. kontrollerat luftrum

  kontrollerat luftrum, avgränsat luftrum i vilket flygkontrolltjänst utövas och där både civila och militära flygplan har att följa flygledares anvisningar om t.ex. kurser, höjder och separationer.
 3. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 4. kontrollera

  kontrolle´ra verb ~de ~t ORDLED: kont-roll-er-ar SUBST.: kontrollerande, kontrollering; kontroll
  Svensk ordbok
 5. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 6. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 7. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 8. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 9. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 10. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.