1. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 2. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 5. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 6. silikater

  silikater, omfattande oorganisk grupp av kemiska föreningar mellan kisel och syre.
 7. tRNA

  tRNA, transfer-RNA, transport-RNA, RNA-molekyl som medverkar i translationen (proteinsyntesen i cellerna) genom att transportera aminosyror till den växande proteinkedjan.
 8. mRNA

  mRNA är en RNA-molekyl som förmedlar information om hur aminosyror ska kopplas ihop för att bilda ett visst protein.
 9. polymer

  polymer är ett material som består av ett stort antal molekyler som är hopbundna med varandra.
 10. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.