1. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.

 2. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 3. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 4. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 5. brytningsfel

  brytningsfel, ametropi, optiskt synfel, onormal ljusbrytning i ett öga.
 6. déni de justice

  déni de justice, rättsvägran, folkrättslig term som innebär att en stat brustit i sitt ansvar att ge utländska medborgare inom dess territorium ett rimligt rättsskydd.
 7. cybernetik

  cybernetik, det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system.
 8. korrektur

  korrektur, provtryck av text för läsning och införande av rättelser och ändringar samt ev. tillägg.
 9. synfelskirurgi

  synfelskirurgi, refraktiv kirurgi, ögonkirurgiska ingrepp för korrigering av brytningsfel (optiska synfel).
 10. Rombergs prov

  Rombergs prov, ett balansprov, som ingår i neurologisk undersökning, varvid patienten skall blunda och stå stilla med fötterna ihop.