1. krasch

  krasch (engelska crash), benämning på de svåra abstinenssymtom med tomhetskänsla, oro och depression som kan följa efter missbruk av centralstimulerande medel, främst kokain.

 2. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 3. kraschpost

  kraschpost, område inom filateli: samling av post fraktad på tåg, båt, flygplan och liknande som råkat i haveri.
 4. krasch

  1krasch subst. ~en el. ~et ORDLED: krasch-en
  Svensk ordbok
 5. krasch

  2krasch subst. ~en ~er ORDLED: krasch-en
  Svensk ordbok
 6. kraschan

  kraschan, ordensstjärna, oftast en 4- till 12-uddig guld- eller silverstjärna belagd med ett ordenstecken eller en mittglob.
 7. börskrasch

  börskrasch, kraftig och snabb kursnedgång på en börs.

 8. svarta torsdagen

  svarta torsdagen, Black Thursday, torsdagen 24 oktober 1929, den dag då fondbörsen i New York drabbades av ett kursfall som kom att markera inledningen till en depression på 1930-talet.
 9. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 10. krascha

  krasch`a verb ~de ~t ORDLED: krasch-ar SUBST.: kraschande; 1krasch
  Svensk ordbok