1. kreationism

  kreationism, föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr.
 2. kreation

  kreation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kre-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. kreationsoperator

  kreationsoperator, skapelseoperator, begrepp inom kvantfältteorin.
 4. haute couture

  haute couture, den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig som exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa.

 5. kvantfältteori

  kvantfältteori, kvantmekanisk teori för att beskriva dynamiska fält, vilken bl.a. ger möjlighet att beskriva processer där partiklar skapas och förintas så att antalet partiklar inte är konstant.
 6. Gunilla Pontén

  Pontén, Gunilla, 1929–2019, kläddesigner och fotomodell, utbildad vid bland annat Anders Beckmans skola.

 7. Bea Szenfeld

  Szenfeld, Beata ( Bea), född 1972 i Polen, kläddesigner och stylist.
 8. H R Giger

  Giger, Hans Rudolf, 1940–2014, schweizisk konstnär.
 9. Charles James

  James, Charles, egentligen William Brega, 1906–78, brittisk-amerikansk modeskapare.
 10. kreera

  kree´ra verb ~de ~t ORDLED: kre-er-ar SUBST.: kreerande, kreering; kreation (till 1)
  Svensk ordbok