1. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 2. kriget mot terrorn

  kriget mot terrorn, kriget mot terrorismen, engelska the War on Terror, den militära aktion som inleddes av USA efter 11 september-attackerna i syfte att eliminera al-Qaida och andra militanta icke-statliga organisationer som bedömdes hota den internationella säkerheten.

 3. heligt krig

  heligt krig, krig för religiösa syften.
 4. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 5. rosornas krig

  rosornas krig (engelska The Wars of the Roses), en serie engelska inbördeskrig 1455–85 mellan släktgrenarna Lancaster (röd ros i vapenskölden) och York (vit ros), båda tillhörande dynastin Plantagenet.
 6. totalt krig

  totalt krig, krigföring som inte bara riktar sig mot militära mål utan mot motståndarens hela samhälle, inbegripet civilbefolkningen och den civila produktions- och transportapparaten.
 7. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 8. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).

 9. rysk–svenska krig

  rysk–svenska krig, väpnade konflikter mellan Sverige och Ryssland från senmedeltid till 1809.
 10. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.