1. kryptogamer

  kryptogamer, sporväxter, sporbärande kärlväxter, Cryptogamae, enligt föråldrad växtsystematik den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är fanerogamerna (fröväxterna).

 2. kryptovaluta

  kryptovaluta, digital valuta, virtuell valuta, oreglerat betalningsmedel som endast finns i digital form och vars värde bestäms av de aktörer som är registrerade för att handla med valutan.

 3. krypton

  krypton, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Kr.
 4. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 5. kryptering

  kryptering, att i kommunikationssystem åstadkomma sekretess (dölja information för obehöriga) och/eller autenticitet (säkerställa äkthet hos information) genom att utnyttja en för de obehöriga användarna hemlighållen nyckel.
 6. kryptozoologi

  kryptozoologi (av krypto- och zoologi), studiet av i folklig eller pseudovetenskaplig tradition levande föreställningar om sådana djurarter som ej erkänts av den vetenskapliga zoologin, t.ex. den yeti (se snömannen) som man trott sig ha iakttagit i Himalaya och Pamir, dess nordamerikanska motsvarigheter Bigfoot eller Sasquatch, sjömanstraditionens ”stora sjöorm” (se sjöorm), Loch Ness-odjuret, Storsjöodjuret osv.
 7. krypljung

  krypljung, Loiseleuria procumbens, art i familjen ljungväxter.
 8. krypteia

  krypteia , i antikens Grekland benämning på den utvalda skara spartanska ynglingar som under eforernas ledning fungerade som Spartas hemliga underrättelsetjänst.
 9. kryptografi

  kryptografi, ursprungligen läran om tekniker att i en kryptotext dölja information så att den med hjälp av en hemlig nyckel kan återskapas av en behörig användare.
 10. kryptokonst

  kryptokonst, konst i digitalt format som verifieras av en blockkedja.