1. kurva

  kurva, geometriskt begrepp som innebär en generalisering av den räta linjen – något som endast har utsträckning i längd och därmed dynamiskt kan beskrivas av en partikel i rörelse.
 2. J-kurva

  J-kurva, kurva som åskådliggör att en devalvering i allmänhet först leder till att bytesbalansen försämras, medan den positiva effekten kommer längre fram.
 3. hypsografisk kurva

  hypsografisk kurva, hypsometrisk kurva, grafisk framställning av den fasta jordytans höjd- och djupnivåer i förhållande till havsytans nivå.
 4. Kungens kurva

  Kungens kurva, handelsplats i Huddinge kommun, Södermanland.
 5. kurvatur

  kurvatur, bågformighet, krökning; jämför curvatura.
 6. rektifierbar kurva

  rektifierbar kurva, kurva som har ändlig längd.
 7. kurva

  kur`va subst. ~n kurvor ORDLED: kurv-an
  Svensk ordbok
 8. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 9. OC-kurva

  OC-kurva, kurva som används bl.a. i samband med statistisk acceptanskontroll, t.ex. vid mottagningskontroll, för att illustrera hur effektiv en provtagningsplan är när det gäller att avvisa dåliga partier.
 10. hyperelliptisk kurva

  hyperelliptisk kurva, en komplex kurva, associerad till en hyperelliptisk integral (till dess Riemann-yta).