1. kvadrat

  kvadrat, i geometrin fyrhörning med räta vinklar och alla sidor lika långa.
 2. kvadrat-

  kvadrat- (av kvadrat), förled på benämningar på areaenheter, t.ex. kvadratkilometer för arean 1 · 1 km = 1 000 · 1 000 m = 1 000 000 m 2 och kvadratfot för arean 1 · 1 fot.
 3. kvadrat

  kvadrat, i algebran produkten av ett tal multiplicerat med sig självt.
 4. kvadratur

  kvadratur, beräkning av en plan ytas area, vanligen genom integration.
 5. magisk kvadrat

  magisk kvadrat, kvadrat indelad i rutor med olika tal i varje, ordnade så att en kombination (oftast addition) av talen i vilken som helst vågrät eller lodrät rad eller någon av de två huvuddiagonalerna ger samma resultat.
 6. kvadratrot

  kvadratrot, matematisk term.
 7. kvadratur

  kvadratur, inom astronomin det tillfälle då exempelvis en planet i sin bana uppnår elongationen 90° eller 270°.
 8. kvadratben

  kvadratben, quadratum , ett ben i käkleden hos ryggradsdjur.
 9. kvadrat

  kvadra´t subst. ~en ~er ORDLED: kvadr-at-en
  Svensk ordbok
 10. latinsk kvadrat

  latinsk kvadrat, detsamma som romersk kvadrat.