1. kvadratisk

  kvadra´tisk adj. ~t ORDLED: kvadr-at-isk
  Svensk ordbok
 2. kvadratisk distorsion

  kvadratisk distorsion, andratonsdistorsion, term inom elektroniken, se kubisk distorsion.
 3. kvadratisk reciprocitet

  kvadratisk reciprocitet, matematiskt begrepp.
 4. kvadratisk form

  kvadratisk form, i matematiken polynom i flera variabler där varje term har grad två.
 5. kvadratisk kapitalskrift

  kvadratisk kapitalskrift, capitalis quadrata , paleografisk term som kan beteckna dels de romerska monumentalinskrifternas stora bokstäver, dels en sen (ca 500 e.Kr.) imitation av dessa (även kallad capitalis elegans), som föreligger i den berömda Vergilius Augusteus och ytterligare en Vergilius-handskrift.
 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 9. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 10. stupa

  stupa, buddhistisk kultbyggnad bestående av en halvsfärisk, mestadels massiv byggnad som ibland vilar på en kvadratisk bas.