1. kvadratisk reciprocitet

  kvadratisk reciprocitet, matematiskt begrepp.
 2. kvadratisk

  kvadra´tisk adj. ~t ORDLED: kvadr-at-isk
  Svensk ordbok
 3. kvadratisk distorsion

  kvadratisk distorsion, andratonsdistorsion, term inom elektroniken, se kubisk distorsion.
 4. kvadratisk form

  kvadratisk form, i matematiken polynom i flera variabler där varje term har grad två.
 5. kvadratisk kapitalskrift

  kvadratisk kapitalskrift, capitalis quadrata , paleografisk term som kan beteckna dels de romerska monumentalinskrifternas stora bokstäver, dels en sen (ca 500 e.Kr.) imitation av dessa (även kallad capitalis elegans), som föreligger i den berömda Vergilius Augusteus och ytterligare en Vergilius-handskrift.
 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 9. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 10. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.