1. kvalificerad majoritet

  kvalificerad majoritet, större röstövervikt än bara en enstaka röst.
 2. kvalificerad

  kvalificerad är en person som är tillräckligt skicklig för att kunna sköta ett visst jobb på ett bra sätt.
 3. kvalificerad hemligstämpling

  kvalificerad hemligstämpling, tydlig markering på en handling ”som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet” (enligt tryckfrihetsförordningen).
 4. kvalificerad

  kvalifice´rad adj. kvalificerat ORDLED: kvali-fic-er-ad
  Svensk ordbok
 5. moksha

  moksha, mokṣa, även mukti, inom indiska religioner term för frigörelse från bundenheten vid återfödelsernas kretslopp ( samsara).
 6. kvalificerad yrkesutbildning

  kvalificerad yrkesutbildning, KY, eftergymnasial utbildningsform.
 7. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Hässleholm, central myndighet 2002–09 med ansvar för studieformen kvalificerad yrkesutbildning (KY).
 8. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 9. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 10. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.