1. lagerresurser

  lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning är försumbar inom mänskligt tidsperspektiv.
 2. lager

  lager, element som skall bära en maskindel som rör sig i förhållande till en annan och ta upp de krafter som krävs.
 3. lager

  lager, lagerträd, Laurus nobilis, art i familjen lagerväxter.

 4. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 5. Lagerlöf

  Lagerlöf ( von Lagerlöf, Lagerloef), släkt som härstammar från skattebonden Per Månsson (död före 1654) i Södra Skived i Grava socken i Värmland.
 6. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 7. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 8. Lagercrantz

  Lagercrantz, släkt som härstammar efter den från Gävle komne assessorn i Göta hovrätt Jacob Larsson Gavelius (död 1656).

 9. lager

  lager, lageröl, ursprungligen en benämning på alla underjästa (jämför underjäsning) ölsorter.
 10. lager

  lager, bädd, inom geologin en allmän term för varje plant utsträckt och sammanhängande förekomst av jord- eller bergart som med avseende på sammansättning, hårdhet, färg eller liknande skiljer sig från under- respektive överliggande enheter.