1. lagstiftning

  lagstiftning, det förfarande genom vilket en ny lag tillkommer eller en gammal lag ändras eller upphävs.

 2. lagstiftningsmakt

  lagstiftningsmakt, befogenhet att besluta om de centrala normer i samhället som ges rang av lag.
 3. lagstiftning

  la`gstiftning subst. ~en ~ar ORDLED: lag--stift-ning-en
  Svensk ordbok
 4. ekonomisk lagstiftning

  ekonomisk lagstiftning, enligt 1809 års regeringsform (RF) ett begrepp inom statsrätten för författningar angående ”rikets allmänna hushållning”.
 5. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, det vill säga den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.

 6. minoritetsspråk

  minoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig minoritet.
 7. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 8. monopol

  monopol, marknad där en organisation eller ett företag behärskar utbudet av en vara eller en tjänst.
 9. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 10. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.