1. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.

 2. Latinamerika

  Latinamerika, sammanfattande historisk benämning på de länder på den amerikanska kontinenten som stått under inflytande från Spanien, Portugal eller Frankrike, och där spanska, portugisiska eller franska är officiellt språk.

 3. latitud

  latitud, detsamma som breddgrad.
 4. lateralitet

  lateralitet, sidodominans, term som används inom neuropsykologi, neurologi och psykiatri som ett samlingsbegrepp för att beskriva att hjärnans två halvor (hemisfärer) har olika funktioner.
 5. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 6. latinska alfabetet

  latinska alfabetet, se latin (Språkstruktur).
 7. latent

  latent, dold, slumrande, dröjande, för tillfället omöjlig att observera.
 8. lateral

  lateral, anatomisk term som anger ett läge åt sidan i kroppen, räknat från mittlinjen.
 9. latent värme

  latent värme, benämning, införd av Joseph Black omkring 1760, på de värmemängder som upptas när (vid konstant temperatur och tryck) ett ämne smälter, förångas eller upplöses i ett lösningsmedel.
 10. lateralisering

  lateralisering, detsamma som lateralitet.