1. lavin

  lavin (över tyska Lawine, av medeltidslatin lavina ’jordskred’, av latin labor ’glida’, ’falla’), snöskred, snabb massrörelse av snö utför en bergsida.
 2. Lavinia Fontana

  Fontana, Lavinia, 1552–1614, italiensk konstnär.
 3. Lavinia

  Lavinia, i romersk mytologi dotter till den italiske kungen Latinus och dennes hustru Amata.
 4. lavin

  lavi´n subst. ~en ~er ORDLED: lav-in-en
  Svensk ordbok
 5. Mary Lavin

  Lavin, Mary, 1912–96, irländsk författare.
 6. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 7. lavinbana

  lavinbana, lavinstråk , spår efter lavin som oftast utgörs av en eroderad lavinränna överst, och nedåt slutar i en blocktunga där material ansamlats.
 8. lavindiod

  lavindiod, fotodiod med intern förstärkning av fotoströmmen genom s.k. lavinmultiplikation.
 9. Lavinium

  Lavinium, forntida latinsk stad ca 20 km sydöst om Tiberns mynning vid nuvarande Pratica del Mare i västra Lazio, Italien.
 10. lavinblocktunga

  lavinblocktunga, detsamma som blocktunga.