1. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.

 2. ledamot

  ledamot, i ordenssammanhang beteckning som används för präster, ledamot i andliga ståndet, samt för kvinnor som innehar riddarvärdighet av svenska eller utländska ordnar.
 3. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.
 4. ledare

  ledare, eller elektrisk ledare, är ett material som är bra på att leda elektrisk ström.
 5. ledarsida

  ledarsida, sida i tidning som innehåller ledare.
 6. Leda

  Leda (grekiska Lēda), i grekisk myt en aitolisk prinsessa, maka till Spartas kung Tyndareos.
 7. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 8. ledarstick

  ledarstick, kort inlägg på ledarsidan i en tidning, vanligen placerat långt ned på sidan, ofta med en ironisk eller snärtigt polemisk poäng.
 9. Leda

  Leda, Jupiter XIII, måne till planeten Jupiter.
 10. ledande polymer

  ledande polymer, elektriskt ledande polymer, polymer som kan leda elektrisk ström.