1. ledare

  ledare, konduktor, material med låg elektrisk resistans, dvs. med ett stort antal lättrörliga laddningsbärare.
 2. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 3. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.
 4. ledighet

  le`dighet subst. ~en ~er ORDLED: led-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 6. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 7. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 8. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 9. frihetstiden

  frihetstiden, den period i Sveriges historia som sträcker sig från riksdagens avskaffande av enväldet 1719 till Gustav III:s statsvälvning 1772.

 10. ledighetslagstiftning

  ledighetslagstiftning, gemensam benämning på den lagstiftning som ger arbetstagare på svensk arbetsmarknad rätt till ledighet från arbetet, till exempel semester, sjukdom, utbildning, vård av barn och vård av närstående.