1. Nordens språkråd

  Nordens språkråd, ledningsgrupp och sakkunnigorgan under Nordiska ministerrådet för språksamarbetet mellan länderna i Norden, inrättat 2004.
 2. ideell förening

  ideell förening är en förening som arbetar för ett ideellt mål.
 3. styrelse

  styrelse är en vald ledningsgrupp för föreningar och andra sammanslutningar.
 4. Annika Heijkenskjöld

  Heijkenskjöld, Annika, född Olsson, 1922–2009, till 1989 chef för Form/Design Center i Malmö, som hon startade 1964.
 5. inre kabinett

  inre kabinett, den inre cirkel av mer inflytelserika regeringsmedlemmar som ofta uppstår i en regering och som är regeringens politiska ledningsgrupp.
 6. fortifikationsgrupp

  fortifikationsgrupp, ledningsgrupp för den fortifikatoriska verksamheten vid kris och under krig, avvecklad i slutet av 1990-talet.
 7. Direktionen

  Direktionen, f.d. ledningsgrupp inom Försvarsmakten.
 8. katastrofplan

  katastrofplan, handlingsplan som varje sjukhus har att upprätta.
 9. Elmo Leather AB

  Elmo Leather AB, Svenljunga, Sveriges största läderfabrik.
 10. kollegium

  kollegium, förr en ledningsgrupp vid läroverk och andra skolor som inte stod under direkt ledning av annat organ.